Cikkek visszakeresése

Mi történik, ha egy cikk elérését pl. migráció után a Joomla megváltoztatja? Megpróbálhatjuk az error.php módosításával visszakeresni a hiányzónak vélt, de mégis létező cikket (amennyiben a cikk alias-a változatlan):

if($this->error->getCode()==404)
{
$uri = JFactory::getUri();
$pathA = explode('/', ltrim($uri->getPath(),'/'));
if(count($pathA)==2 && $pathA[0]=='cikkek')
{
$this->_db = JFactory::getDBO();
$query = $this->_db->getQuery(true);
$query->select('*')
->from('#__content')
->where('alias='.$this->_db->q($pathA[1]));
$this->_db->setQuery($query);
$article = $this->_db->loadObject();

if($article)
{
$url = JRoute::_('index.php?option=com_content&view=article&id='.$article->id.'&catid='.$article->catid);
JFactory::getApplication()->redirect($url, null, null, true);
}
}
}

joomla, seo